Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onpartijdige, deskundige derde, de mediator, sturing en leiding geeft aan de onderhandelingen tussen partijen met als doel vanuit hun werkelijke belangen een voor ieder van de partijen maximaal resultaat te behalen.

Mediation gaat niet uit van het verleden, maar richt zich op de toekomst. Mediation gaat niet uit van standpunten, maar van mogelijkheden. Mediation wordt niet van bovenaf opgelegd, maar is een gezamenlijk proces.

Mediation is een boeiend proces, waarin veel gebeurt. Felle verwijten en diepe emoties kunnen geuit worden. Daar is ook ruimte voor. Mede hierdoor zal de mediator zicht krijgen op de onderliggende oorzaken van het conflict. De oplossingen komen meestal pas in zicht, wanneer de onderliggende oorzaken duidelijk zijn. Mediation vraagt van zowel de partijen, als ook van de mediator volledige inzet, maar heeft dan ook alles in zich om het maximale resultaat te bereiken.